Schválením registrácie obdržíte e-mailovú správu.

Registrácia je spoplatnená jednorázovou platbou 29, ktorá je pre mňa protihodnotou za môj čas, energiu a vedomosti poskytnuté na tvorbu článkov + získate ďalšie výhody, ktoré vám pred realizáciou môžu ušetriť množstvo vášho času a financií.

Jednorázovú platbu vo výške 29€ prosím pošlite na IBAN: SK46 8330 0000 0024 0178 7456

Ďakujem!

Po nabehnutí sumy Vám bude sprístupnená sekcia pre členov.

Počet členov je obmedzený.